TUN +

BYGGET

BYGGET

Disse boliger er designet på en bakgrunn om å være supereffektive og kompakte. Det er tatt utgangspunkt i solide tradisjonelle byggemetoder og materialer som kombineres med en fornybar energitilnærning. Det enkelte bygg kan tilpasses forskjellige situasjoner og inngå i større eller mindre konstellasjoner. 

TUN+ prosjektet tar utgangspunkt i en minimumsbolig. Størrelse på boliger er lite diskutert i klimasammenheng, men en av de mest effektive måtene å redusere klimagassutslipp er at vi bygger mindre. I 2011 bodde ca 60% av befolkningen i Norge i eneboliger og ca 26% av disse var 200m2 eller større. Det var i snitt ca 2,5 personer pr enebolig (SSB 2011). Dette betyr i disse tilfellene at hver person disponerte ca 80m2 hver. Dette representerer den mest arealkrevende boligformen og vi vet at det nå bygges relativt flere leiligheter med betydelig mindre boflate pr person. Samtidig vet vi også at mange ønsker å bo i enebolig, evt to- mannsbolig og at dette er en attraktiv boform utenfor bysentra og på mindre steder omkring i landet. Det bygges fortsatt generelt relativt store eneboliger på 200m2 og oppover.  Eneboligen kan være en viktig boform for å opprettholde det unike bomønsteret vi finner i Norge og som avlaster en krevende sentralisering til de største byene. Hvor store boliger trenger vi, eller hvor lite kan vi klare oss med?

DIAGRAMMER

Diagrammer som viser prinsippene bygget, dets utviklingspotensial og energiforsyning.

TEGNINGER

Planer, snitt og fasader, samt 3d detaljer og konstruksjonsprinsipp

ILLUSTRASJONER

Se og få følelsen av hvordan det er være i et tunpluss prosjekt.