TUN +

Metode

Metode

 

Byggemetode og prefabrikasjon

Bygget består av følgende hovedelementer og bygningsmessige løsninger:

  • Filosofien er at tomten i minst mulig grad ikke skal bearbeides, spesielt hvor dette er naturtomter og det er mulig å begrense inngrep.
  • Fundamentering i form av trestolper som er forankret i fjellet (stålpigger) og som tar opp topografien på tomten. Dette er en skånsom, rimelig og effektiv måte å fundamentere bygg på i denne aktuelle topografien. Dett er en svært klimavennlig byggemetode, hvor bruk av tunge kjøretøy, mye betong og flytting av masser i stor grad er eliminert, noe som minimerer CO2- utslippet.
  • Trestoplene bærer en plattform som utgangspunkt for videre bygging. Dette legger til rette for en effektiv montasje av prefabrikkerte elementer på plattformen.
  • I prototypen som er vist her, har vi også tegnet inn en varmekilde i form av peis/pipe evt varmeovn. Denne er plassert midt i huset og vil kunne fungere som et avstivende konstruktivt element. Denne kan bygges på stedet, eller komme prefabrikkert som resten av bygget, kun med en plassbygd sokkel i betong som tilpasser elementet til bakken.

På plattformen er det to hovedelementer som skal opp: boksen (hiet) og værhuden. Begge deler kan prefabrikkeres i form av massivtreelementer eller enkle veggelementer isolert/uisolert. Hvis været er dårlig og man ønsker å stå inne å montere boksen, kan værhuden monteres først. Dette betyr at man kan montere boksen under tak, enten som prefabrikkerte elementer, eller om man ønsker å bygge disse som lokale massivtreelementer på en enkel jigg, alternativt som standard isolerte stendervegger.

  • I prototypen er det vist massivtreelementer i boksen og en enkel stenderkonstruksjon med trepanel i værhuden. Dette er en måte å gjøre det på, her står man fritt til å velge hva som passer best, for lokale forhold.
  • Det samme gjelder for takkonstruksjonen. Her er det vist et enkelt standard yttertak med sperrer etc, men også dette kan bygges i prefabrikkerte massivtreelementer.
  • I prototypen er det vist smarte innredningsløsninger til f eks toalett og dusj, noe som er plassbesparende og reduserer arealet.

Prototypen viser en måte å bygge prosjektet på, men byggets enkle konstruksjonsprinsipp og størrelser, gjør at det er en rekke forskjellige måter å gjøre dette på, slik at man kan finne den beste måten der hvor man faktisk skal bygge boligen, både i forhold til valg av elementtyper, men også i forhold til elementer eller større grad av plassbygging. 

BYGGING AV PROTOTYPE

Vi er nå i tett dialog med Solund kommune om å bygge boligene og skal presentere prosjektet i formannskapet 17.11.16, med tanke på å inngå en avtale med kommunen om gjennomføringen.