TUN +

SITUASJONEN

SITUASJON - HARDBAKKE

Prosjektet har gjennomgått en ganske lang prosess, siden vi fra første stund har knyttet utviklingen av disse boligene til en konkret tomt. Opprinnelig begynte vi med en tomt på Ytrøygrend i Solund kommune. I forbindelse med FoU studier vi gjorde på denne tomten sammen med Høgskulen i Sogn og Fjordane, utviklet vi et tilsvarende prosjekt på Lomelde, midt mellom Sogndal og Leikanger. Denne tomten var utgangspunktet for prosjektet, når vi søkte midler. Etterhvert viste det seg at det ikke ble mulig å gjennomføre prosjektet på denne tomten, men vi har inkludert de løsningene vi utviklet her, som en del av rapporten og presentasjonen. Prosjektet ble til slutt flyttet tilbake til Solund kommune og en ny flott tomt sentralt i Hardbakke. Kommunen er svært positive til prosjektet og trenger arealeffektive boliger. Vi er nå i forhandlinger med de og skal presentere prosjektet 17.11.16 i formannskapet. Målet er da å oppnå enighet om å realisere prosjektet i samarbeid med kommunen. 

Situasjonen på Hardbakke er meget kuppert og har høy nivåforskjell. Utfordringen bestå av å lage en universell adkomst til husene samtidig som vi vil beholde terrengets kvaliteter, uten å gripe for mye inn i det. Vi har laget en rampe som skaper møteplasser utenfor, under og innimellom husene. Husene står løftet over bakken og tilpasses på denne måten stedet og det skapes optimale forhold for hver enkelt bolig. 

DIAGRAMMER

Diagrammer som viser hvordan husene tilpasses den gjeldende situasjonen på Hardbakke

TEGNINGER

Situasjonsplan og snitt som viser bygget plassert ut på Hardbakke

ILLUSTRASJONER

Hvordan er det å bo og leve i et tunplussprosjekt på Hardbakke. Her får du se hvordan det kan være